Анализ на запълване

previous arrow
next arrow
Slider

Симулира на процеса на запълване на формата, значително съкращава ремонти и ремонтни дейности.

Ние създаваме 3D модел въз основа на предоставените от клиента данни. След това "CAE системата" се използва за създаване на симулация (анализ на потока) на процеса на запълване на формата. Получените резултати се анализират и използват за предварително отстраняване на евентуални дефекти в крайният продукт.
С помощта на софтуера за симулация на процеса (CAE система), GRB - Molding Solutions успява да произвежда висококачествени продукти за кратък период от време и при ниски разходи, което ни позволява да предоставим качествени продукти, които отговаря на нуждите на нашите клиенти.