Услуги

 

 

Продуктов дизайн

GRB-Molding Solutions предлага пълна продуктова разработка и услуги, подкрепени от години опит в инструменталната екипировка и най-новия софтуер за проектиране. Резултатът? Продукт, който изглежда добре, функционира правилно и е рентабилен за производството.

 

 

Проектиране на инструменти

Дългогодишният опит в дизайна на форми и в инструментална екипировка се съчетават за качествени дизайни на "реалния свят". Уверете се, че сте посетили всички страници, включително инжекционни форми и екструзионно раздувни форми.

 

 

 

 

Анализ на запълване

CAE означава компютърно подпомогнато инженерство (Computer-aided Engineering).

Докато CAD се използва за проектиране, CAE е софтуер, който използва 3D модели и метода на крайните елементи за преглед на напречните сечения, анализ на потока и процеса на запълване на формата .

Тъй като това дава възможност да се проектират и произвеждат форми за кратък период от време, то също допринася за намаляване на разходите и намаляване на емисиите на СО2.